Rozložení nebo zpětné složení (provádí se, je-li v textu řetězec "=====REFLIST=====") referencí.
Jako index pole při rozložení použít:
Pořadové číslo